/ENGLISH CAPTION BELOW/
NGHỆ SĨ THƯ PHÁP THANH TÙNG (NGẪU THƯ) VÀ TÌNH YÊU THƯ PHÁP VIỆT 

“Ngẫu Thư” là ngẫu hứng viết, tình cờ viết. “Ngẫu” là tự nhiên, không sắp đặt, “Thư” là chữ, là sách, là thư pháp. Theo anh Thanh Tùng, Ngẫu thư là tình cờ viết, nhưng sâu xa hơn còn là sự hài hòa giữa hai thái cực của thư pháp nói riêng và nghệ thuật nói chung. Một bên là cảm hứng, là lãng mạn, phiêu bồng, một bên là điểm tựa, là sự chỉn chu.


Nghệ sĩ thư pháp Thanh Tùng (Ngẫu Thư) có cơ duyên đến với thư pháp từ sớm. Từ khi còn nhỏ, anh đã yêu thích những những chữ thư pháp ở các đình, chùa, mặc dù hồi đó còn chưa có khái niệm gì về thư pháp. Học xong cấp 3, anh quyết tâm vào Sài Gòn, cái nôi của thư pháp Việt để theo học bộ môn này một cách chuyên nghiệp.


Với Ngẫu Thư, điều thu hút anh nhất ở nghệ thuật thư pháp là sự chinh phục chính mình. Bởi theo anh, trong thư pháp, giấy, mực, bút là cách để mình truyền tải tình cảm. Nhưng làm sao cho vừa đúng tâm tư của mình, vừa phù hợp với nội dung con chữ là rất khó. Đôi khi không phải viết một lần là được mà phải viết đi viết lại hàng chục lần. Mỗi lần như vậy, với Ngẫu Thư, anh lại vỡ lẽ ra được những triết lý của cuộc sống, của nghệ thuật, của ngôn ngữ. Và điều đó làm giàu thêm cho vốn sống của anh rất nhiều.


Với Ngẫu Thư, thư pháp còn là để tu tâm, dưỡng tính, là sợi dây để kết nối với cộng đồng, chia sẻ quan điểm, tư tưởng, tình cảm của mình và đồng cảm với mọi người, với người chơi, với người thơ, người văn.


Những năm gần đây, chúng ta thấy các bạn trẻ gắn bó với thư pháp nhiều hơn. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Xã hội thì ngày càng phát triển, thì có lẽ người ta lại càng cần đến nghệ thuật như một đối trọng cân bằng lại cuộc sống, để di dưỡng tâm hồn và để tiếp tục hòa nhịp với cuộc sống.

Thư pháp là một lĩnh vực mà bất cứ ai cũng có thể tìm đến. Mỗi người đến với thư pháp sẽ tìm thấy một ý nghĩa cho riêng mình.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh Tung calligraphy artist (Ngau Thu) and Vietnamese calligraphy love

"Ngau thu" is spontaneously written, casually written. "Ngau" is natural, not arranged, "thu" is the word, is the book, is the calligraphy. According to Mr. Thanh Tung, Ngau thu is accidental, but more deeply is the harmony between the two extremes of calligraphy in particular and art in general. One side is inspirational, romantic, adventurous, one side is the fulcrum.


The calligraphy artist Thanh Tung (Ngau Thu) has the opportunity to come to calligraphy early. From a young age, he loved the calligraphic characters in temples and pagodas, although at that time there was no concept of calligraphy. After finishing high school, he was determined to go to Saigon, the cradle of Vietnamese calligraphy to study this subject professionally.


With Ngau Thu, the thing that attracted him the most in calligraphy was himself conquest. Because according to him, in calligraphy, paper, ink, pen is a way for me to convey feelings. But it is very difficult to just fit your mind and mind and to match the content. Sometimes, it is not necessary to write once, but to write and rewrite dozens of times. Each time, with Ngau Thu, he could break the philosophy of life, art, language. And that enriches his living capital very much.
With Ngau Thu, calligraphy is also for cultivating the mind, calculating nature, being a rope to connect with the community, sharing our views, thoughts, feelings and empathy for people, players, and people, poets, writers.

In recent years, we see young people stick with more calligraphy. That is a good sign. The society is growing, and perhaps people need art as a counterbalance to life, to nourish the soul and to keep pace with life.


Calligraphy is an area that anyone can find. Every person who comes to calligraphy will find a meaning for himself.