Bài kệ "Thở vào thở ra" - Sư ông Nhất Hạnh
logo

Thở vào tâm tĩnh lặng, 

Thở ra miệng mỉm cười 

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời.

Bài kệ của sư ông Nhất Hạnh giản đơn dễ hiểu, nhưng muốn có thành tựu phải thực hành thường xuyên. Bài kệ, bức chữ như tiếng chuông nhắc nhở quay về, đừng quên thở, đừng quên mỉm cười, đừng quên những hạnh phúc giản đơn, căn bản, thiết thực ngay xung quanh ta trong những giờ phút hiện tại.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan