Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi (Du Tử Lê). Giọng đọc Ngẫu Thư
logo

 

Chẳng Chiến Chinh Mà Cũng Lẻ Đôi

Tác giả: Du Tử Lê
 
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,
Chim về góc biển . Bóng ra khơi.
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh,
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai.
Em đi để lại hồn thơ dại,
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,
Em còn gương lược dấu đường ngôi.
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn,
Và khoảng trời xanh đến rợn người.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi.
(Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
Và những tàn phai đầy tuổi tôi.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,
Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi,
Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi.

Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn,
Nói gì kiếp khác với đời sau.
Đôi khi nghe ấm trên da thịt,
Như thể ai đi mới trở về.

Bài viết liên quan