Ứng dụng thư pháp trong thiết kế nội thất

Ứng dụng thư pháp trong thiết kế nội thất

24/05/2023
Thư pháp Á Đông có được dẫn mạch từ thư pháp Trung Hoa với bút lông, mực nho, giấy xuyến và Hán tự. Nền văn hóa ấy dần dà được phổ biến và tiếp nhận, phát triển thành những mạch
Thả chữ đêm trăng

Thả chữ đêm trăng

14/05/2023
"Đêm trăng thả chữ lên trời Tìm trong mây chút thảnh thơi dịu hiền Thảo tay buông bớt
LỚP HỌC THƯ PHÁP NĂM 2023

LỚP HỌC THƯ PHÁP NĂM 2023

10/04/2023
TỔNG QUAN THƯ PHÁP VIỆT: LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH”     Thư pháp Á Đông có được dẫn
HÀNH TRANG MANG THEO TỪ LỜI BÀ DẠY

HÀNH TRANG MANG THEO TỪ LỜI BÀ DẠY

10/04/2023
Phần 1: Chữ “Bọc” “Bọc" có hai nét nghĩa, một là, danh từ chỉ tập hợp những vật rời