Ngẫu Thư mạn đàm 3
logo
PHÁP CŨNG LÀ PHƯƠNG TIỆN
 
Bút mực là phương tiện
Chữ viết là con đường
Pháp là cách thức để điều khiển phương tiện đi trên con đường. Rất đa dạng, phong phú. Từ cơ bản đến điêu luyện.
 
Trên con đường đó có gồ ghề mấp mô, có êm dịu nhẹ nhàng, có nhanh - chậm, có thẳng - cong, có rộng - hẹp, có mượt mà - gấp khúc. Khi làm chủ phương tiện, hành trình ấy sẽ có rất nhiều cảm xúc.
Khi bức chữ hoàn thành, cảm xúc trọn vẹn.
 
Khi bức chữ treo lên, giá trị được lan tỏa.
Tất thảy những bút nghiên giấy mực, tất thảy những con chữ (dù Hán, Việt, hay Anh…) cũng đều trở thành phương tiện. “Pháp” lúc này cũng không chỉ là những phép tắc kĩ thuật nữa, mà lại càng trở nên phong phú, đa dạng, bao trùm, nhiều tầng, nhiều lớp.
 
 
"Hừng đông chưa?
Bát mực đầy vừa cạn
Nét bút nào đã chạm tâm tư."