Viết nhân buổi học, uống trà nói chuyện với Tuấn Anh
logo

Thiên địa hữu chính khí,
Tạp nhiên phú lưu hình.
Hạ tắc vi hà nhạc,
Thượng tắc vi nhật tinh.

Trời đất có chính khí
Toả ra cho muôn loài
Là sông núi dưới đất
Là trăng sao trên trời

Chính Khí Ca | Văn Thiên Tường

Chính khí - chữ Ngẫu Thư viết tặng Tuấn Anh. Ngẫu hứng trong một buổi học

 

Có người bạn luận rằng: Tả hay hữu đều là tà. Giống như "tà áo". Chỉ có ở giữa mới là chính.

Nhân viết chữ Chính, xin nói thêm về chữ Tà 

 

: lệch, vẹo, nghiêng, xiên, chéo. » Bóng tà như giục cơn buồn, khách đà lên ngựa người còn nghé theo « ( bóng tà tức bóng nắng nghiêng của buổi chiều ) 
: Không ngay thẳng, bất chính. Chữ "tà" trong tà áo cũng viết theo chữ này. Chữ này có bộ "y"
: Đa phần các chữ "tà tâm", "tà khí"...chỉ sự xấu xa đều dùng chữ "tà" này.
 

Bài "Trấn Quốc lâu vọng Tây Hồ" của Ngô Thì Sỹ dưới đây dùng chữ 斜
"Lãng Bạc tiền lâu hoành vãn diểu,
Sơn quang thuỷ sắc vọng tình nghiêu.
Lạc hà cô vụ hồ thiên khoảnh,
Xích luyện tùng hoa lộ sổ điều.
Hồ quật ngoa truyền dư thảo thuý,
Long chu tà sự trục yên tiêu.
Thiên thôn yêm ánh tà dương ngoại,
Kỷ cá ngư tằng phiếm phiếm diêu."

 

Dịch nghĩa
Trên lầu trước hồ Lãng Bạc ngắm cảnh chiều,
Sắc nước màu non trong buổi trời quang tạnh.
Cánh cò bay lẻ đàn trong ráng chiều trên mặt hồ muôn dặm,
Mấy đường hoa cỏ lượn như dải lụa.
Truyện về hang cáo hoang đường nay chỉ còn đám cỏ xanh,
Truyền thuyết thuyền vua gặp phải tà phép cũng đã tan theo khói.
Thôn xóm muôn nhà thấp thoáng ngoài ánh tà dương chiếu rọi,
Mấy chiếc thuyền chài dập dềnh trên sóng nước.

 
Bài Phật Pháp kỳ 2 dưới đây của một tác giả sống vào đời vua Lý Thái Tổ (1010-1028), dùng chữ 邪
 
Phật pháp từ bi đại,
Uy quang phúc đại thiên.
Vạn thần câu hướng hoá,
Tam giới tận hồi tuyền.
Ngô sư hành hiệu lệnh,
Tà quỷ thục cảm tiên.
Nguyện thường tuỳ thụ giới,
Trưởng ấu hộ Kỳ viên.

 

Dịch nghĩa
Phép Phật rất từ bi,
Ánh sáng linh quang bao trùm cả nghìn đại thiên thế giới.
Muôn vị thần đều hướng theo giáo hoá;
Ba cõi đều trở về sự hồn toàn.
Nay sư ta thi hành hiệu lệnh,
Ma quỷ đâu dám khinh nhờn.
Nguyện luôn luôn theo sư thụ giới,
Lớn nhỏ ai nấy đều gìn giữ vườn Kỳ. 
 
 
 

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

TỪ MÁI TRANH LÀNG CŨ ĐẾN GÁC KHUÊ VĂN GẶP
Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Trước khi đến với lớp học thư pháp, em từng