Thư pháp "Tấm lòng Bồ Tát"
logo

TẤM LÒNG BỒ TÁT

Vì trăng mà lo mây che, vì sách mà lo mối mọt, vì hoa mà lo gió mưa, vì tài tử giai nhân mà lo mệnh bạc, đó thực là tấm lòng Bồ Tát vậy.

(Thư pháp: dịch giả Minh Thành Lê Tiến Đạt. Sở hữu: Ngẫu Thư.)

Nguyên văn trong tác phẩm U Mộng Ảnh của Trương Trào:

為 月 憂 雲, 為 書 憂 蠹, 為 花 憂 風 雨, 為 才 子 佳 人 憂 命 薄, 真 是 菩 薩 心 腸。

Vị nguyệt ưu vân; vị thư ưu đố; vị hoa ưu phong vũ; vị tài tử giai nhân ưu mệnh bạc; chân thị Bồ Tát tâm trường.Bài viết liên quan