Chữ "ý chí" và ca dao Việt Nam
logo

Ý CHÍ

"Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi" 

Kích thước: 50.110cm

Quy cách: Bồi trục cuốn, hoặc bồi đóng khung

Còn duyên

Ngẫu Thư trân trọng!  

Bài viết liên quan