Bức thư pháp tiếng Anh do Ngẫu Thư viết, được một Người Yêu Chữ dành tặng cho bạn của mình - một giáo viên ở HY LẠP
logo

All happiness is in the mind

Calligraphy Ngau Thu

Gift to Greek 

Thanks Mrs Thu Hien conected 

 

 

Bài viết liên quan