Bài thơ về trà của Minh Đức Triều Tâm Ảnh qua thư pháp Ngẫu Thư
logo

"Nhặt chút hương tĩnh lặng,
Hãm chung trà vô vi.
Cùng cảo thơm thi bút,
Mời bằng hữu cố tri."

Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Chữ: Ngẫu Thư
Chất liệu: Giấy Dó 70.70cm
Bồi lụa đóng khung 120.120cm

Khi mới viết xong

Sau khi đã bồi lụa

Sau khi đóng khung

 

Nhà thiết kế Nguyễn Long sắp đặt trong không gian của một vị khách

 

Phiên bản tại không gian Trà Ta

Bài thơ được viết trên gỗ, treo tại Không gian Văn hóa Đông Tây

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Sống trong thực tại, bây giờ, và ở đây! (TT Thích Thông Phương)

Sống trong thực tại, bây giờ, và ở đây! (TT Thích Thông Phương)

Trong nhà thiền luôn nhắc mọi người, phải
10 năm tè vào thơ 3 lần

10 năm tè vào thơ 3 lần

Sau khi "tè" vào thơ 3 lần, tôi cũng tìm
Tôi đã chơi thư pháp như thế nào (Khởi sự)

Tôi đã chơi thư pháp như thế nào (Khởi sự)

Cuối thu năm 2020, sau khi BTV - MC Bích