Thư pháp chữ Nhẫn - Ngẫu Thư
logo

Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận

Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan

 

Tác phẩm sau khi bồi lụa trục cuốn

Lụa bồi 2 mặt, bền và trang nhã.

Bài viết liên quan