Vì tầm vóc Việt - VTV3  (2019)
logo

Với Ngẫu Thư, điều thu hút anh nhất ở nghệ thuật thư pháp là sự chinh phục chính mình. Bởi theo anh, trong thư pháp, giấy, mực, bút là cách để mình truyền tải tình cảm. Nhưng làm sao cho vừa đúng tâm tư của mình, vừa phù hợp với nội dung con chữ là rất khó. Đôi khi không phải viết một lần là được mà phải viết đi viết lại hàng chục lần. Mỗi lần như vậy, với Ngẫu Thư, anh lại vỡ lẽ ra được những triết lý của cuộc sống, của nghệ thuật, của ngôn ngữ. Và điều đó làm giàu thêm cho vốn sống của anh rất nhiều.

Bài viết liên quan