Thơ Haiku Việt
logo

 

1.

Dáng thầy
bên ấm trà sen

tươi trong nét bút  

 

2.

Đêm mùa hạ
các cụ thưởng trà
kể chuyện xưa bố đánh.

 

3.

Nâng chén trà
thưởng hương mùa cũ
môi mềm cánh sen.

 

4.

Đắng ngọt trong ta
chung trà vừa nhấp
nhân duyên như là.

 

5.

Bên cạnh quán trà
chị hàng rau
gác chân chữ ngũ.

 

6.

Khách bàn bên thức trà
hương bay từ vạn nẻo
đưa ta về cố hương.

7.

Chị bán hàng rong
ngang qua quán trà nhỏ
gánh nắng hồng trên vai.

 

8.

Đám lá khô
vui cùng lũ trẻ
Bên hiên trà sớm nay.

 

9.

Chị hàng hoa
đánh rơi cánh sen hồng
trà nhân rời cõi mộng.

 

10.

Trên bàn trà

chú gián kiếm ăn

nghe chuyện đời hoan hỷ.

 

Bài viết liên quan