Có hiểu mới có thương, lời dạy của sư ông Nhất Hạnh
logo
Treo bức thư pháp lên chính là cách để chúng ta nhắc nhở mình luôn thực hành một điều gì đó, hoặc cách làm sao để đạt được điều đó.
____________
Đêm qua NYC nhắn tin trên PHÒNG TRANH THƯ PHÁP để đặt chữ “Có hiểu mới có thương”. Người ấy còn không quên dặn hãy giữ nguyên mép giấy dó cho em, đừng cắt
Đương nhiên rồi! Một bức chữ trên dó nguyên khổ, đẹp nhất là giữ được sự tự nhiên của 4 mép giấy.
Cảm ơn Người Yêu Chữ!
Cảm ơn NYC’s đã yêu mến đặt chữ, và cả theo học tại LỚP HỌC THƯ PHÁP
 
 
“Cảm ơn người đã thấu hiểu, cảm ơn người đã lắng nghe, cảm ơn những khi đông đúc, cảm ơn cả lúc vắng hoe.”
Chiều mưa, gửi cho NYC.
NYC sốt ruột chờ mong, vì đợi chữ để chụp với bình sen đang nở rất đẹp.
 
 
 
 
Mời bạn xem phần viết. Bức chữ trong video là người anh em với bức chữ được chọn đóng khung
 
 

Bài viết liên quan