Bức thư pháp Nhân - Quả của tác giả Ngẫu Thư
logo

Chữ Nhân -Quả được ý tưởng và thực hiện lần đầu vào năm 2009 tại Sài Gòn. Bức đầu tiên trên giấy dó có kích thước 60.90cm đó được trưng bày trong một triển lãm cá nhân tại chùa Khai Nguyên. Sau đó treo trong không gian thư viện chùa. 

Bức chữ năm ấy có kèm dòng "Không có việc gì trên thế gian này mà không do nhân kết thành quả cả" được viết nhỏ men theo chữ Q.

Cuối năm 2018, tôi thực hiện lại trên khố giấy xuyến 70.140cm và mang tới Bạch Hạc Trà đàm đạo cùng anh Hoàng Bách. Anh Việt Hùng (chủ nhân Bản Tin 199) xem livetream thấy chữ liền gọi điện ngay để "đặt gạch" sưu tầm. Dưới đây là một vài hình ảnh trong quá trình:

Bức chữ trên giấy xuyến, kích thước 70.140cm

Sau khi đã bồi lụa mặt đế

Bàn giao tại Bạch Hạc Trà

Sau khi đã lên khung

Một không gian trong phòng trà Bản Tin 199

Bài viết liên quan