Phòng tranh thư pháp Ngẫu Thư
logo

Những ngày xuân ẩn cư (bất đắc dĩ), ngày ngày uống trà bên cửa sổ, nghe mưa, nghe kinh, nghe tản văn Bạch Lạc Mai. Rồi viết. Viết để chơi, để thỏa, để xả...và viết để trả nợ tình cảm của Người Yêu Chữ

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan