Thơ Haiku Việt
logo
(Cảm nhận về câu thơ Haiku của Nguyễn Văn Trung)
"Hoa rơi
đất ấm
mạch sống thầm thì."

***
Hoa rơi!
Rơi,
Ừ, lại là rơi, là rụng.
Là buồn!

Là lẽ thường. Hoa rơi về đất mẹ. Đó là sự chuyển hoá vật chất. Tác giả gọi là "đất ấm". Sự ấm áp mà đất mang lại sẽ an ủi cho nỗi buồn về hoa rơi.
Dòng thứ ba làm nên tính đa nghĩa cho bài thơ.
"Mạch sống" kia là mầm chồi đang nhú? là quả non vừa đậu? Hay là sự sống mà hoa sẽ hoà vào đất để tiếp tục chảy trong cây?
 
 
 
"Hoa rơi" ta dễ nhìn.
"Đất ấm" ta dễ cảm.
Nhưng, "mạch sống thầm thì" làm sao nghe được?
Có lẽ phải trải lòng ra, phải đặt mình vào vị trí của cây, của hoa, của đất.
Tôi biết, đây là một trong những bài thơ Haiku đầu tay của anh.
Và tôi thấy anh, người giáo viên xứ Nghệ, đã dần nắm được tinh thần vi diệu của thể thơ này.

Mong mạch thơ Haiku trong anh cứ thầm thì và sâu lắng!
 
Ngẫu Thư, 26/7/2016

Bài viết liên quan